جستجو:
تاریخ: 30 مرداد, 1396
                 
نمایش خلاصه رکوردها
 

  تنظیمات گزارش تازه ها
  صفحه 1 تعداد سطر   
 
جامع‌التواريخ [کتاب]  
پديدآور اصلی رشيدالدين فضل‌الله،‎۶۴۸؟ - ‎۷۱۸ ق
موضوع نثر فارسي -- قرن ‎۷ق
ناشر اقبال
سال انتشار ۱۳۳۸
کد میله ای سند 382111688
شماره ثبت سند 11688
مشخصات جلد ج.2
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان DSR‎ ۱۰۲۹‎ /ج‎۲۲‎ ک‎۴ ۱۳۳۸
(رکورد شماره 159552)
جامع‌التواريخ [کتاب]  
پديدآور اصلی رشيدالدين فضل‌الله،‎۶۴۸؟ - ‎۷۱۸ ق
موضوع ايران -- تاريخ -- مغولان و ايلخانان ،۶۱۶ - ‎۷۵۶ ق.
ناشر اقبال
سال انتشار ۱۳۳۸
کد میله ای سند 382111687
شماره ثبت سند 11687
مشخصات جلد ج.1
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان DSR‎ ۱۰۲۹‎ /ج‎۲۲‎ ک‎۴ ۱۳۳۸
(رکورد شماره 159552)
اشاعه فساد و فرهنگ پوچ‌گرايي توطئه هميشه استعمار [کتاب]  
پديدآور اصلی فتح‌آبادي، رضا
موضوع فساد -- جنبه‌هاي اجتماعي
ناشر بليغ
سال انتشار ۱۳۷۱
کد میله ای سند 241111291
شماره ثبت سند 11291
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۳۰۳ /۴۸۲
(رکورد شماره 57130)
آشنايي با بسيج دانشجويي [کتاب]  
موضوع خامنه‌اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، ‎۱۳۱۸ - ، پيامها و سخنرانيها
ناشر سازمان بسيج دانشجويي
سال انتشار ۱۳۸۲
کد میله ای سند 56312289
شماره ثبت سند 2289
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۳۵۱ /۵۵۰۳۲۵
(رکورد شماره 20948)
حديقه‌الحقيقه و شريعه‌الطريقه [کتاب]  
پديدآور اصلی سنايي، مجدودبن آدم
موضوع شعر عرفاني فارسي -- قرن ‎۶ق.
ناشر دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
سال انتشار ۱۳۷۴
کد میله ای سند 221116537
شماره ثبت سند 16537
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان فا۲۳/ ۱ ‎۸
(رکورد شماره 500959)
راهنماي عملي روان‌شناسي تجربي [کتاب]  
پديدآور اصلی Fraisse, Paul
موضوع روان‌شناسي تجربي
ناشر آستان قدس رضوي، موسسه چاپ و انتشارات
سال انتشار ۱۳۶۴
کد میله ای سند 451116393
شماره ثبت سند 16393
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۱۵۰ /۲۸
(رکورد شماره 242263)
حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک) [کتاب]  
پديدآور اصلی اسکيني، ربيعا
موضوع قانون تجارت -- ايران
ناشر سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)
سال انتشار ۱۳۷۳
کد میله ای سند 56312288
شماره ثبت سند 2288
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۳۴۶ /۵۵۰۷
(رکورد شماره 183936)
داستان راستان [کتاب]  
پديدآور اصلی مطهري، مرتضي
موضوع اسلام -- داستان -- مجموعه‌ها
ناشر صدرا
سال انتشار [ - ؟‎۱۳۶۲]
کد میله ای سند 58117192
شماره ثبت سند 7192
مشخصات جلد ج.1
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۲۹۷ /۶۸
(رکورد شماره 201847)
روحانيت و اسرار فاش نشده از نهضت ملي شدن صنعت نفت [کتاب]  
موضوع نفت -- ايران -- صنعت و تجارت -- ملي‌شدن -- اسناد و مدارک
ناشر انتشارات دارالفکر
سال انتشار [۱۳۵۸]
کد میله ای سند 24114326
شماره ثبت سند 4326
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۰۸۲۴ / ۹۵۵
(رکورد شماره 502833)
برگزيده تفسير نمونه [کتاب]  
پديدآور اصلی مکارم شيرازي، ناصر
ناشر دارالکتب‌الاسلاميه
سال انتشار ۱۳۷۶ - ۱۳۷۴
کد میله ای سند 221111202
شماره ثبت سند 11202
مشخصات جلد ج.1
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۲۹۷ /۱۷۹
(رکورد شماره 99714)
 
  صفحه 1 تعداد سطر   

طراحی و تولید توسط نوسا
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگیان می‌باشد.