جستجو:
تاریخ: 02 تیر, 1396
                 
نمایش خلاصه رکوردها
 

  تنظیمات گزارش تازه ها
  صفحه 1 تعداد سطر   
 
فيزيک [کتاب]  
پديدآور اصلی Halliday, David
موضوع فيزيک
ناشر مرکز نشر دانشگاهي
سال انتشار ۱۳۸۹ - ۱۳۸۶
کد میله ای سند 11119809
شماره ثبت سند 9809
مشخصات جلد ج.4
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۱۰/۰۸/۱۴
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان QC‎ ۲۱/۳‎ /ه‎۲‎ف‎۹ ۱۳۸۶
(رکورد شماره 350771)
فيزيک [کتاب]  
پديدآور اصلی Halliday, David
موضوع فيزيک
ناشر مرکز نشر دانشگاهي
سال انتشار ۱۳۸۹ - ۱۳۸۶
کد میله ای سند 111115929
شماره ثبت سند 15929
مشخصات جلد ج.3
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۱۰/۰۸/۱۴
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان QC‎ ۲۱/۳‎ /ه‎۲‎ف‎۹ ۱۳۸۶
(رکورد شماره 350771)
فيزيک [کتاب]  
پديدآور اصلی Halliday, David
موضوع فيزيک
ناشر مرکز نشر دانشگاهي
سال انتشار ۱۳۸۹ - ۱۳۸۶
کد میله ای سند 111115921
شماره ثبت سند 15921
مشخصات جلد ج.1
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۱۰/۰۸/۱۴
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۵۳۰
(رکورد شماره 350771)
فيزيک دانشگاهي سيرز - زيمانسکي [کتاب]  
پديدآور اصلی Young, .Hugh D
موضوع فيزيک
ناشر موسسه علمي و فرهنگي نص
سال انتشار - ۱۳۸۰
کد میله ای سند 111118123
شماره ثبت سند 18123
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۱۰/۰۸/۱۴
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۵۳۰
(رکورد شماره 352080)
حل کامل مسائل مباني فيزيک [کتاب]  
پديدآور اصلی Halliday, David
موضوع فيزيک
ناشر مبتکران
سال انتشار ۱۳۸۱ -
کد میله ای سند 111124661
شماره ثبت سند 24661
مشخصات جلد ج.3
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۱۰/۰۸/۱۴
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۵۳۰
(رکورد شماره 186897)
حل کامل مسائل مباني فيزيک [کتاب]  
پديدآور اصلی Halliday, David
موضوع فيزيک
ناشر مبتکران
سال انتشار ۱۳۸۱ -
کد میله ای سند 111125276
شماره ثبت سند 25276
مشخصات جلد ج.2
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۱۰/۰۸/۱۴
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۵۳۰
(رکورد شماره 186897)
تشريح کامل مسايل مباني فيزيک ‎۳ : : امواج، گرما، ترموديناميک، نورشناسي هندسي و فيزيکي [کتاب]  
پديدآور اصلی قاسمي، حميد
موضوع فيزيک -- مسائل، تمرين‌ها و غيره
ناشر نوپردازان
سال انتشار ۱۳۹۰
کد میله ای سند 111125533
شماره ثبت سند 25533
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۱۰/۰۸/۱۴
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۵۳۰ /۱
(رکورد شماره 144827)
مباني فيزيک [کتاب]  
پديدآور اصلی Halliday, David
موضوع فيزيک
ناشر مبتکران : پيشروان
سال انتشار - ۱۳۸۶
کد میله ای سند 111125277
شماره ثبت سند 25277
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۱۰/۰۸/۱۴
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۵۳۰
(رکورد شماره 406667)
مباني فيزيک [کتاب]  
پديدآور اصلی Halliday, David
موضوع فيزيک
ناشر مبتکران : پيشروان
سال انتشار - ۱۳۸۶
کد میله ای سند 111124654
شماره ثبت سند 24654
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۱۰/۰۸/۱۴
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۵۳۰
(رکورد شماره 406667)
مباني فيزيک [کتاب]  
پديدآور اصلی Halliday, David
موضوع فيزيک
ناشر مبتکران : پيشروان
سال انتشار - ۱۳۸۶
کد میله ای سند 111124655
شماره ثبت سند 24655
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۱۰/۰۸/۱۴
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۵۳۰
(رکورد شماره 406667)
 
  صفحه 1 تعداد سطر   

طراحی و تولید توسط نوسا
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگیان می‌باشد.