جستجو:
تاریخ: 05 اسفند, 1396
                 
نمایش خلاصه رکوردها
 

  تنظیمات گزارش تازه ها
  صفحه 1 تعداد سطر   
 
ارزشيابي عملکرد نظام هاي آموزشي [کتاب]  
ناشر [بي نا]
سال انتشار ۱۳۷۸
کد میله ای سند 514110005
شماره ثبت سند 10005
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۰۹/۰۷/۱۳
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان LB 2862‎ /گ‎4‎الف‎4 1378
(رکورد شماره 509273)
ياد يار مهربان: معرفي معلمان نمونه کشوري سال ‎۱۳۷۹ [کتاب]  
پديدآور اصلی حکيمي، محمود
موضوع معلمان -- روابط با شاگردان
ناشر انوار
سال انتشار ۱۳۷۹
کد میله ای سند 51415092
شماره ثبت سند 5092
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۰۹/۰۷/۱۳
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان LB‎ ۲۸۳۲/۴‎ /الف‎۹‎ح‎۸
(رکورد شماره 497539)
يادا يام ‎۲: : خاطرات همکاران دوره ابتدايي و راهنمايي استان‌هاي خراسان [کتاب]  
پديدآور اصلی باستان، محمدرضا
موضوع معلمان -- روابط با شاگردان
ناشر ره‌توشه
سال انتشار ۱۳۸۴
کد میله ای سند 514112545
شماره ثبت سند 12545
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۰۹/۰۷/۱۳
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۳۷۱ /۱۰۰۹۵۵
(رکورد شماره 496253)
چراغي براي رفتن [کتاب]  
پديدآور اصلی برديده، نرگس
موضوع معلمان -- ايران -- خاطرات
ناشر راه کمال : چوگان
سال انتشار ۱۳۸۷
کد میله ای سند 514113857
شماره ثبت سند 13857
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۰۹/۰۷/۱۳
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۳۷۱ /۱۰۰۹۵۵
(رکورد شماره 170568)
مباني امور مالي و بودجه (در آموزش و پرورش) [کتاب]  
پديدآور اصلی صالحي، داود
موضوع ايران. وزارت آموزش و پرورش -- بودجه.
ناشر سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)
سال انتشار ۱۳۷۴
کد میله ای سند 514112251
شماره ثبت سند 12251
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۰۹/۰۷/۱۳
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۳۷۹ /۱۱۰۹۵۵
(رکورد شماره 404625)
مباني امور مالي و بودجه (در آموزش و پرورش) [کتاب]  
پديدآور اصلی صالحي، داود
موضوع ايران. وزارت آموزش و پرورش -- بودجه.
ناشر سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)
سال انتشار ۱۳۷۴
کد میله ای سند 514113593
شماره ثبت سند 13593
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۰۹/۰۷/۱۳
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۳۷۹ /۱۱۰۹۵۵
(رکورد شماره 404625)
سازماندهي محتواي برنامه درسي با تاکيد بر برنامه درسي و مطالعات اجتماعي [کتاب]  
پديدآور اصلی ملکي، حسن
موضوع برنامه‌هاي درسي
ناشر نشر قو
سال انتشار ۱۳۷۹
کد میله ای سند 51415117
شماره ثبت سند 5117
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۰۹/۰۷/۱۳
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۰۰۱ /۳۷۵
(رکورد شماره 502493)
طراحي آموزشي [کتاب]  
پديدآور اصلی يغما، عادل
موضوع تکنولوژي آموزشي
ناشر سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، انتشارات مدرسه برهان
سال انتشار ۱۳۸۲
کد میله ای سند 51414838
شماره ثبت سند 4838
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۰۹/۰۷/۱۳
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۳۷۵ /۰۰۱
(رکورد شماره 319137)
مجموعه گفتارهاي برنامه درسي [کتاب]  
موضوع برنامه‌ريزي درسي
ناشر وزارت آموزش و پرورش، دفتر همکاريهاي علمي بين‌المللي
سال انتشار ۱۳۷۹
کد میله ای سند 51415091
شماره ثبت سند 5091
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۰۹/۰۷/۱۳
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۳۷۵ /۰۰۱
(رکورد شماره 420627)
مجموعه گفتارهاي برنامه درسي [کتاب]  
موضوع برنامه‌ريزي درسي
ناشر وزارت آموزش و پرورش، دفتر همکاريهاي علمي بين‌المللي
سال انتشار ۱۳۷۹
کد میله ای سند 51415090
شماره ثبت سند 5090
نوع سند از نظر محتوي نامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفاده نامعلوم
تاریخ ایجاد سند ۱۴۰۹/۰۷/۱۳
چکیده
کل اثر
متن
تصویر
فایل صوتی
فایل تصویری
فرم کامل
درخواست سند
سيستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه فرهنگيان ۳۷۵ /۰۰۱
(رکورد شماره 420627)
 
  صفحه 1 تعداد سطر   

طراحی و تولید توسط نوسا
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگیان می‌باشد.