اخبار و مطالب خبری

(آرشیو نویسنده SuperUser Account)

10
نسخه جدید سیستم اطلاع رسانی سیمرغ (10.2) و پورتال سیمرغ (8) در کتابخانه مرکز نصب و راه اندازی شد. 
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |