دریافت مستندات

 

- راهنمای "ورود اطلاعات اعضا" در سامانه (دریافت فایل)

- راهنمای "افزودن سند" در سامانه (دریافت فایل)

- راهنمای استفاده از "جستجوی پیشرفته" (دریافت فایل)

- راهنمای چاپ لیبل "عطف و بارکد" (دریافت فایل)

- راهنمای "ثبت درخواست فهرست نویسی" در سامانه کتابخانه های دانشگاه فرهنگیان (دریافت فایل)

- فونت‌های لازمه جهت چاپ لیبل بارکد (دریافت فایل)